You are here

פרידה ממשה נחתומי

לפני ימים אחדים הלך לעולמו בשיבה טובה בגיל 96 משה נחתומי.

לפני 12 שנה התמזל מזלי להכיר את משה האיש העדין, הרגיש והצנוע. הוא נעתר אז להפצרות כלותיו ובניו להתראיין ולספר את סיפור חייו, סיפור מופלא והמיוחד שעד אז לא הושמע ולא סופר בצורה מלאה ומסודרת כיוון שמשה מעולם לא שם עצמו במרכז. 

בחמישה מפגשים ארוכים שוחחנו על כול פרקי חייו.

השיחות אוגדו אז לספר שיצא לאור לכבוד יום הולדתו ה-85: שיחות עם משה נחתומי, מרץ 2006 (הוצאת המשפחה).

היום לאחר מותו ומשאזלו הספרים בידי המשפחה, מתכוונת המשפחה להוציא לאור מהדורה שנייה של בחיבור.

אני גאה ונרגש להציג כאן את הדקות הראשונות של המפגש הראשון עם סבא משה זכרנו היקר לברכה.

(אם הנגן לא עובד - לחצו כאן כדי לשמוע את הראיון)

בקרוב בשיתוף פעולה על בני המשפחה אנחנו מכוונים להציג באתר 'עושים היסטוריה', מהדורה דיגיטלית של הספר הראשון ובהמשך גם את המהדורה החדשה כשתושלם בינתיים.

יהי זכרו ברוך. 
אילן שטייר