You are here

עמירם כרמלי (אודלסמן) נכנס לפנסיה

סיפור חייו וסיפור משפחתו כפי שזכר, חקר, רשם וסיפר.

בחלונית מוצג הספר המלא. ניתן לדפדף בספר, או ללחוץ על אחד העמודים להגדלה.

(מספרי העמודים בתוכנה הפוכים בגלל סוגיות של עברית. יש להתיחס למספרי העמוד הרשומים בדפים עצמם)